Aplikuj

Aktualne

Bonusy i programy lojalnościowe

Bonus: Wielkanoc 2024

Sprawdź szczegóły


§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie bonusowym ( dalej „Program”) oraz zasady przyznawania bonusu objętych tym regulaminem.
  2. Organizatorem programu bonusowego jest SENIORAKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. BONIFRATERSKA 17, 00-203 WARSZAWA, REGON: 382726152, NIP: 5272885357 ( zwana dalej „Organizator”).
  3. Dane osobowe uczestników programu będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie Organizatora.
  4. Uczestnictwo w programie oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.

§2
Uczestnictwo

 1. Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna lub prawna, która w czasie udziału w Programie jest zatrudniona jako opiekun/-ka osób starszych w spółce SENIORAKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. BONIFRATERSKA 17, 00-203 WARSZAWA, REGON: 382726152, NIP: 5272885357.
  2. Opiekun/-ka to osoba fizyczna wykonująca w ramach umowy zawartej z organizatorem usługi opiekuńcze oraz informacyjno – rekrutacyjne.
  3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

§3
Warunki Programu

 1. Program trwa od 01. lutego 2024 do 30. marca 2024 włącznie.
  2. Udział w programie polega na spełnieniu kryteriów obejmujących uzyskanie bonusu określonej w §4.

§4
Kryteria przyznania bonusu

 1. BONUS ZA WYJAZD w wysokości 150,00 EUR netto, otrzymuje każda opiekunka, która wyjedzie z Organizatorem na zlecenie pomiędzy 01.02.2024 a 30.03.2024. Wyjazd musi obejmować dni świąteczne WIELKIEJ NOCY i nie będzie krótszy niż minimum 6 tygodni a opiekunka nie naruszy postanowień umowy.

§5
Odbiór bonusu

 1. Bonus za wyjazd w dniach 01.02.2024-30.03.2024 zostanie wypłacona po zrealizowaniu warunków przyznawania bonusu wraz z wynagrodzeniem należnym Uczestnikowi Programu z tytułu umowy o świadczenie usług, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru bonusu z przyczyn leżących po stronie Uczestników oraz za zdarzenia losowe uniemożliwiające odbiór bonusu.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy rekrutacji spółki.
  2. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w na stronie internetowej: www.senioraktiva.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Programie.

Aplikuj on-line

Zgłoś się

Jako Opiekunka

Aplikuj on-line

Szukasz pracy jako opiekunka osób starszych? Wyślij zgłoszenie!

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Senioraktiva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17/644

  Kim jesteśmy

  Senioraktiva to przede wszystkim ludzie, którzy wykonują swoją pracę z pasją, radością i zaangażowaniem. To zarówno nasze Opiekunki i Opiekunowie, jak i pracownicy biurowi czy niemieccy koordynatorzy. Dołącz do nas już dzisiaj!

  Dane firmowe

  Senioraktiva Sp. z o.o.
  ul. Bonifraterska 17/644
  00-203 Warszawa
  NIP: 5272885357

  Zadzwoń do nas

  Karolina, dział rekrutacji:
  +48 698 909 140
  Karolina z działu administracji:
  +48 532 684 410

  Adrian, dział rekrutacji:

  +48 795 184 663

   

  Napisz do nas