Aplikuj

Aktualne

Bonusy i programy lojalnościowe

Bonus wakacyjny

Sprawdź szczegóły


§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie BONUS WAKACYJNY 2022 (dalej „Program”) oraz zasady przyznawania premii objętych tym regulaminem.
 2. Organizatorem programu lojalnościowego jest SENIORAKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. BONIFRATERSKA 17, 00-203 WARSZAWA, REGON: 382726152, NIP: 5272885357 (zwana dalej „Organizator”).
 3. Dane osobowe uczestników programu będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnictwo w programie oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.

§2 Uczestnictwo

 1. Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna lub prawna, która w czasie udziału w Programie jest zatrudniona jako opiekun/-ka osób starszych w spółce SENIORAKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. BONIFRATERSKA 17, 00-203 WARSZAWA, REGON: 382726152 NIP: 5272885357.
 2. Opiekun/-ka to osoba fizyczna wykonująca w ramach umowy zawartej z organizatorem usługi opiekuńcze oraz informacyjno–rekrutacyjne.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

§3 Warunki Programu

 1. Program trwa od 20 czerwca 2022 do 20 sierpnia 2022 włącznie.
  Oznacza to, że opiekunka musi podjąć zlecenie w wyżej podanym terminie.
 2. Udział w programie polega na spełnieniu szczegółowych kryteriów przyznania premii określonych w §4.

§4 Kryteria przyznania premii

 1. PREMIĘ ZA BONUS WAKACYJNY w wysokości 120EURnetto otrzymuje każda opiekunka, która wykona usługi wynikające z umowy zlecenie zawartej z Organizatorem w okresie trwania programu przez okres nie krótszy niż 6 tygodni, tj. nie mniej niż 42 dni, czyli np. od 20.06.2022 do 01.08.2022.
  Koniec naliczeń premii za bonus wakacyjny przypada na dzień 30.09.2022.
 2. PREMIĘ ZA BONUS WAKACYJNY w wysokości 200EURnetto otrzymuje każda opiekunka, która wykona usługi wynikające z umowy zlecenie zawartej z Organizatorem w okresie trwania programu przez okres nie krótszy niż 2 pełne miesiące, czyli np. od 20.07.2022 do 20.09.2022.
  Koniec naliczeń premii za bonus wakacyjny przypada na dzień 30.09.2022.

§6 Odbiór premii

 1. Premia za BONUS WAKACYJNY zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Uczestnikowi Programu zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie po zrealizowaniu kryteriów przyznania premii.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru premii z przyczyn leżących po stronie Uczestników oraz za zdarzenia losowe uniemożliwiające odbiór premii.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy rekrutacji spółki.
 2. Premie nie łączą się.
 3. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w na stronie internetowej: www.senioraktiva.pl
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Programie.

Aplikuj on-line

Bonus Wielkanocny 2022

Sprawdź szczegóły


Opiekunki, które wyjadą na 2 miesięczne zlecenie (tj. na przykład 01.04.2022 do 01.06.2022) i będą pracować w poniżej wymienionych datach, otrzymają premię w wysokości 200EUR netto.

15 kwietnia 2022 – Wielki Piątek
17 kwietna 2022 – Niedziela Wielkanoc
3 maja 2022 – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Aplikuj on-line

Zgłoś się

Jako Opiekunka

Aplikuj on-line

Szukasz pracy jako opiekunka osób starszych? Wyślij zgłoszenie!

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Senioraktiva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17/644

  Kim jesteśmy

  Senioraktiva to przede wszystkim ludzie, którzy wykonują swoją pracę z pasją, radością i zaangażowaniem. To zarówno nasze Opiekunki i Opiekunowie, jak i pracownicy biurowi czy niemieccy koordynatorzy. Dołącz do nas już dzisiaj!

  Dane firmowe

  Senioraktiva Sp. z o.o.
  ul. Bonifraterska 17/644
  00-203 Warszawa
  NIP: 5272885357

  Zadzwoń do nas

  Karolina, dział rekrutacji:
  +48 698 909 140
  Karolina z działu administracji:
  +48 532 684 410

  Adrian, dział rekrutacji:

  +48 795 184 663

   

  Napisz do nas